Bøger, som nævner Autorisationsloven § 20

Lægeerklæringer

- Side 166 -

...og må ikke anvende en sprogbrug, der kan give mistanke om partiskhed, fordi der herved sås tvivl om erklæringens værdi. Der kan klages til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn over en læge, der ikke lever op til kravet om omhu og uhildethed. I afgørelsen nedenfor får en læge kritik for at skrive subjektive bemærkninger om indvandrere i en lægeerklæring.

Læs på Jurabibliotek