Bøger, som nævner Autorisationsloven § 20

Brug af medhjælp

- Side 125 -

...dødsattester.4 Ligsyn til afgørelse af, om dødsfald er indtrådt.5 Klinisk undersøgelse af hjernefunktionen for at stille diagnosen hjernedød.6 Beslutninger om iværksættelse, efterprøvelse m.v. af tvangsforanstaltninger efter lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.7 Kosmetisk behandling, medmindre dette er hjemlet i bekendtgørelsen om kosmetisk behandling.

Læs på JurabibliotekAfgivelse af erklæringer

- Side 128 -

Når en autoriseret sundhedsperson udfærdiger erklæringer, skal den pågældende udvise omhu og uhildethed. Dette følger af autorisationslovens § 20, stk. 1. 20 20. Straffelovens §§ 162, 163 og 175 indeholder generelle regler om afgivelse af erklæringer, som også omfatter autoriserede sundhedspersoner.

Læs på Jurabibliotek