Bøger, som nævner Autorisationsloven § 20

Bemærk, at § 20 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 20, om det har en betydning.

Kravet om saglighed – saglige og usaglige hensyn

- Side 359 -

...gælder for såvel offentligt som privat ansatte sundhedspersoner. Den omfatter skriftlige udsagn om en persons sundhedstilstand eller årsag til en persons død, som efter sit indhold er bestemt til at finde anvendelse i retsforhold. Ved uhildethed forstås, at sundhedspersonen skal være objektiv, dvs., at hverken vel- eller modvilje må få indflydelse

Læs på Jurabibliotek