Bøger, som nævner Autorisationsloven § 13

Fraskrivelse, fratagelse og frakendelse af autorisation

- Side 138 -

...om, at man automatisk mister autorisationen ved en bestemt alder, f.eks. pensionsalderen. For sundhedspersoner, som er omfattet af reglerne om ret til selvstændigt virke, fastslår autorisationslovens § 13 dog, at denne ret bortfalder, når vedkommende fylder 75 år, men man beholder retten til at anvende professionsbetegnelsen (se nærmere afsnit 11.5).

Læs på JurabibliotekBortfald af ret til selvstændigt virke, suspension og ophør af lægevirke

- Side 144 -

...virke, som har betydning for læger, tandlæger og kiropraktorer. Ifølge § 13, stk. 1, bortfalder retten til selvstændig virksomhed, når sundhedspersonen fylder 75 år. Sundhedspersonen kan dog ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om at bevare sin ret til selvstændig virksomhed, jf. § 13, stk. 3. Bortfald af retten til selvstændigt virke berører ikke

Læs på Jurabibliotek