Bøger, som nævner Autorisationsloven § 13

Bemærk, at § 13 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 13, om det har en betydning.

Offentliggørelse af sagsakter og postlister med personoplysninger, meroffentlighed

- Side 249 -

...sundhedspersoner. Tilsynet lagde desuden vægt på, at der i lovgivningen er taget stilling til, hvilke begrænsninger der er nødvendige for at forene retten til privatliv med grundlæggende principper om offentlighed. Klage- og tilsynsmyndighederne kan herefter ikke uden særskilt lovhjemmel systematisk offentliggøre afgørelser om enkeltpersoner i videre

Læs på Jurabibliotek