Bøger, som nævner Autorisationsloven § 10b

Sundhedsret (5. udg.)
Forfattere: Helle Bødker Madsen
Udgivelsesdato: 16. aug 2021
DJØF Forlag

»Skærpet« tilsyn med autoriserede sundhedspersoner

- Side 107 -

...hvis en praktiserende speciallæge en eller flere gange har fået kritik i patientklagesystemet for ikke at udrede forhold om patienter, hvor der var mistanke om kræft, eller hvis en sygeplejerske har fået kritik med indskærpelse i patientklagesystemet i forbindelse med, at den pågældende har opsat blod med forkert blodtype til en patient. 49 49. Ibid.

Læs på Jurabibliotek