Bøger, som nævner Autorisationsloven § 10

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Påbud

- Side 134 -

...autorisationsfratagelsessag, jf. § 7 a, stk. 5, (se nærmere nedenfor i afsnit 11). Styrelsen kan indhente en skriftlig erklæring fra Retslægerådet, inden der gives påbud, jf. § 10, stk. 2, og kan også vælge at indbringe sagerne for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn for at indhente nævnets vurdering, inden afgørelsen træffes, jf. § 2 a i klage- og erstatningsloven.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...i autorisationslovens § 10 og § 10 a kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 14. Når der gives et påbud efter § 10, men ikke efter § 10 a, offentliggøres dette i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister, hvor man kan finde oplysninger om, hvilke sundhedspersoner der har fået et påbud, jf. autorisationslovens § 12.

Læs på Jurabibliotek