14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsloven § 48

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed paragraf 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 731 af 08. July 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Selvstændigt virke som tandlæge
Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge meddeles af Styrelsen for Patientsikkerhed den tandlæge, der i 1 år har virket i underordnet stilling, jf. stk. 3, hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke.

•••

Stk. 2 Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om den i stk. 1 nævnte praktiske uddannelse.

•••

Stk. 3 En tandlæge, som ikke har opnået den i stk. 1 nævnte tilladelse, kan virke i underordnet stilling på en klinik under en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke.

•••
profile photo
Profilside