14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsloven § 22

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 731 af 08. July 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Journalens indhold
Patientjournalen skal føres, når der som led i sundhedsmæssig virksomhed foretages undersøgelse og behandling m.v. af patienter. Patientjournalen skal endvidere føres ved indgreb i selvbestemmelsesretten efter §§ 27 d og 27 e i sundhedsloven. Der skal føres en journal for hver patient.

•••

Stk. 2 Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten. Det skal fremgå, hvem der har indført oplysningerne i patientjournalen, og tidspunktet herfor.

•••

Stk. 3 Patientjournalen skal indeholde oplysninger om ethvert indgreb i selvbestemmelsesretten efter §§ 27 d og 27 e i sundhedsloven med angivelse af indgrebets omfang, begrundelse for indgrebet, og om der er givet samtykke.

•••

Stk. 4 Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om patientjournalens indhold og andre pligter vedrørende journalføring.

•••
profile photo
Profilside