Lov om assisteret reproduktion § 21

Denne konsoliderede version af lov om assisteret reproduktion er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Lov nr. 460 af 10. juni 1997,
jf. lovbekendtgørelse nr. 902 af 23. august 2019,
som ændret ved lov nr. 129 af 30. januar 2021 og lov nr. 1780 af 28. december 2023

§ 21

Det er ikke tilladt at tage nye behandlings- og diagnosticeringsmetoder m.v. i forbindelse med assisteret reproduktion i brug, før sundhedsministeren har godkendt disse ud fra etiske og sundhedsfaglige hensyn.

Stk. 2 Sundhedsministeren fastsætter regler for anmeldelse og godkendelse af nye behandlings- og diagnosticeringsmetoder m.v. inden for assisteret reproduktion. Bekendtgørelse om assisteret reproduktion