14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om årpenge for prinsesse Alexandra § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om årpenge for prinsesse alexandra og bygger på lov nr. 1128 af 24. November 2004. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 For prinsesse Alexandra fastsættes en årpenge med et årligt grundbeløb, der udgør 1.526.000 kr.

•••

Stk. 2 Årpengebeløbet udgør grundbeløbet reguleret pr. 1. april og 1. oktober i takt med udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for statsansatte. Reguleringen sker i forhold til lønindekset for 4. kvartal 2000. Reguleringen pr. 1. april sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 4. kvartal i året forud for reguleringen. Reguleringen pr. 1. oktober sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 2. kvartal i året for reguleringen.

•••

Stk. 3 Årpengebeløbet udbetales månedligt forud.

•••

Stk. 4 Der ydes refusion af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms efter de regler, der i øvrigt gælder for statsinstitutioner. Refusionen er årligt begrænset til en procentandel af årpengebeløbet svarende til den til enhver tid gældende momssats.

•••

Stk. 5 Såfremt prinsesse Alexandra indgår nyt ægteskab, erstattes årpengebeløbet af en særlig ydelse med samme grundbeløb, i forhold til hvilken bestemmelserne i denne lov finder tilsvarende anvendelse, dog således, at momsrefusionsadgangen i henhold til stk. 4 bortfalder.

•••
profile photo
Profilside