Lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1119 af 20. december 1995,
som ændret ved lov nr. 491 af 07. juni 2001, lov nr. 1128 af 24. november 2004 og lov nr. 533 af 17. juni 2008

§ 2

Så længe Hans Kongelige Højhed oppebærer årpenge, kan han ikke modtage vederlag for statstjeneste.