Lov om arbejderboliger på landet § 32

Denne konsoliderede version af lov om arbejderboliger på landet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 449 af 23. september 1947,
jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 23. juni 2016

§ 32

Disse boliger skal af ejeren holdes udlejet i overensstemmelse med reglerne i kap. VI og VII.