Bøger, som nævner Lov om arbejderboliger på landet § 19a

Ligningsloven Bind I – III (3. udg.)
Forfattere: Henrik Peytz
Udgivelsesdato: 21. maj 2021
DJØF Forlag

Overblik

- Side 481 -

...ud, jf. § 19 a, stk. 1, litra b, samt et tillæg af rentes rente af renteefterbetalingen, beregnet på grundlag af den i pantebrevet fastsatte rentefod, jf. § 19 a, stk. 1, litra c. Indestående statslån samt de i § 19 a, stk. 1, litra b og c, nævnte beløb skal tillige indbetales ved ejerskifte, jf. § 22, stk. 1 og 2, i lov om arbejderboliger på landet.

Læs på Jurabibliotek