14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om arbejderboliger på landet § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om arbejderboliger på landet og bygger på lovbekendtgørelse nr. 778 af 23. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 B. Almindelige bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er opført for arbejderens regning
Ejeren er forpligtet til selv at bebo ejendommen, indtil noteringen slettes i medfør af § 19 eller § 19 a. Boligen kan dog udlejes en gang for en periode af højst 2 år, uden at statslånene forfalder til indfrielse, jf. § 19 a, hvis ejeren på grund af tidsbegrænset beskæftigelse andetsteds midlertidigt må tage ophold uden for hjemstedet.

•••

Stk. 2 Ejendommen skal stedse holdes i ordentlig stand; bygningerne skal være brandforsikrede for deres fulde værdi i et af Justitsministeriet godkendt brandforsikringsselskab.

•••
profile photo
Profilside