Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile § 8

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 655 af 08. juni 2017, jf.
lovbekendtgørelse nr. 126 af 27. januar 2019

Fysisk fastholdelse
§ 8

Den læge eller tandlæge, der efter § 4 har besluttet at tvangsbehandle patienten, kan beslutte fysisk at fastholde patienten, hvis betingelserne i § 6, stk. 1 og 2, er opfyldt.

Stk. 2 Der må ikke anvendes hjælpemidler og remedier til fastholdelsen.