14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 126 af 27. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Betingelser for tvangsindgreb
Tvangsbehandling kan gennemføres ved anvendelse af tvangsindgreb efter dette kapitel, hvis tvangsindgrebet er nødvendigt for at gennemføre tvangsbehandlingen.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse for beslutninger om tvangsindgreb, at patientens værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtig giver samtykke til tvangsindgrebet, eller at en anden læge eller tandlæge med faglig indsigt på området, som ikke tidligere har deltaget i eller skal deltage i behandlingen af den pågældende patient, giver sin tilslutning dertil.

•••

Stk. 3 Beslutninger om tvangsindgreb er gyldige i den periode, der er nødvendig for at gennemføre den tvangsbehandling, der er besluttet efter § 4, dog højst i 4 måneder.

•••

Stk. 4 Der kan træffes beslutning om samtidig anvendelse af flere tvangsindgreb.

•••
profile photo
Profilside