14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 126 af 27. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Gennemførelse af personlig hygiejne på tvangsindlagte patienter
Overlægen eller overtandlægen kan beslutte, at en patient, der er tvangsindlagt efter § 10, og som ikke selv er i stand til at varetage nødvendig personlig hygiejne, skal have foretaget personlig hygiejne under anvendelse af tvang, hvis dette er nødvendigt af hensyn til patienten selv eller af hensyn til medpatienter eller personale.

•••

Stk. 2 I overlægens eller overtandlægens fravær kan beslutninger efter stk. 1 tages af en anden læge eller tandlæge med faglig indsigt på området. Overlægen eller overtandlægen skal snarest muligt tage stilling til den anden læges eller tandlæges beslutning.

•••
profile photo
Profilside