Kulbrinteopkrævningsloven § 8

Denne konsoliderede version af kulbrinteopkrævningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Lov nr. 176 af 28. april 1982, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1886 af 01. oktober 2021

§ 8

Enhver hvervgiver som nævnt i § 7 skal uden opfordring give oplysning om personer, der er ansat hos hvervtagere som nævnt i § 7, og som udfører arbejde på de i kulbrinteskattelovens § 1 nævnte områder.

Stk. 2 Oplysningspligten efter stk. 1 omfatter den ansattes navn, eventuelt personnummer, bopæl og arbejdsgiver samt arbejdssted og varigheden af det hverv, som arbejdet direkte knytter sig til.