14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. § 14c:

Det nugældende kapitel 3 i ansættelsesloven omfatter alene ansættelser i stillinger som provst.Med den foreslåede formulering af kapitel 3 ændres dette, således at kapitlet fremover omfatter ansættelser i stillinger som provst og domprovst.Som anført i lovforslagets almindelige bemærkninger foreslås det, at stillinger som provst fremover oprettes e...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.