14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. § 1a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1a Kirkeministeren kan efter anmodning give en person, der ikke opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, men som har bestået kandidateksamen ved et dansk universitet eller en anden offentlig anerkendt udenlandsk eksamen på kandidatniveau, og som har bestået et af kirkeministeren individuelt sammensat teologisk efteruddannelsesforløb på baggrund af ansøgerens forudgående kompetencer og kvalifikationer, tilladelse til at søge præstestillinger i folkekirken.

•••

Stk. 2 Kirkeministeren nedsætter et rådgivende udvalg, der skal afgive indstilling til kirkeministeren om sammensætningen af det teologiske efteruddannelsesforløb i henhold til stk. 1.

•••

Stk. 3 Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om krav til det teologiske efteruddannelsesforløb nævnt i stk. 1 og om det rådgivende udvalg nævnt i stk. 2, herunder om udvalgets sammensætning, virke og kompetence til at fastsætte kriterier for indstilling. Bekendtgørelse om Det Rådgivende Udvalg og det teologiske efteruddannelsesforløb for ikke-teologiske kandidater, som ønsker tilladelse til at søge præstestillinger i folkekirken

•••
profile photo
Profilside