14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. § 14c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14c Er en provstestilling knyttet til flere pastorater, afgives en udtalelse af samtlige pastoraters menighedsråd.

•••

Stk. 2 Skal flere menighedsråd medvirke ved en udtalelse efter stk. 1, afgives udtalelsen på et fællesmøde. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at det af afstemningsresultatet skal fremgå, hvorledes stemmerne er faldet inden for hvert enkelt af de menighedsråd, der deltager i udtalelsen.

•••
profile photo
Profilside