14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. § 14b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14b Ved besættelse af en provstestilling, hvor provstestillingen udgør mere end 50 pct. af stillingens indhold, og ved besættelse af en stilling som særprovst afholder biskoppen et møde med henholdsvis pastoratets menighedsråd og provstiudvalget, hvor de indkomne ansøgninger til den ledige stilling gennemgås. Senest 3 uger efter afholdelse af de i 1. pkt. nævnte møder afgiver pastoratets menighedsråd en udtalelse om ansøgerne. Provstiudvalget afgiver senest 3 uger efter det i 1. pkt. nævnte møde med biskoppen en udtalelse om mindst fem af ansøgerne i prioriteret rækkefølge.

•••

Stk. 2 Biskoppen afgiver udtalelse om mindst tre ansøgere i egen prioriteret rækkefølge blandt de fem, som provstiudvalget har afgivet udtalelse om, hvis der efter biskoppens opfattelse er tre egnede. Hvis biskoppen ikke finder, at der er tre egnede ansøgere blandt de i 1. pkt. nævnte fem ansøgere, afgiver biskoppen udtalelse om færre end tre ansøgere. Såfremt biskoppen ikke finder nogen af de fem ansøgere, som provstiudvalget har afgivet udtalelse om, egnede, drøfter biskoppen igen ansøgningerne med provstiudvalget og afgiver herefter udtalelse om mindst tre ansøgere i prioriteret rækkefølge blandt samtlige ansøgere. Biskoppen sender ansøgningerne og pastoratets menighedsråds, provstiudvalgets og sin egen udtalelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

•••
profile photo
Profilside