14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Hvis et pastorats menighedsråd skønner, at der i pastoratet er et udbredt ønske om, at en bestemt person ansættes i en ledig stilling i pastoratet, eller såfremt 20 pct. af de stemmeberettigede medlemmer af folkekirken i pastoratet ansøger om ansættelse af en bestemt person i stillingen, kan ministeren for ligestilling og kirke uanset bestemmelsen i § 11 imødekomme ønsket, hvis

  • 1) ansøgning herom er ministeren for ligestilling og kirke i hænde senest 14 dage efter ansøgningsfristens udløb og

  • 2) der ved afstemning på et efterfølgende menighedsmøde for hele pastoratet afgives 2/3 af stemmerne for ansættelse af den pågældende.

•••

Stk. 2 Menighedsmøde efter stk. 1 berammes og bekendtgøres af biskoppen, der ligeledes leder mødet. Biskoppen kan bestemme, at menighedsmødet deles i flere møder, såfremt forholdene begrunder det. Møderne skal i så fald afholdes samtidig. Biskoppen beskikker mødeleder for den del af menighedsmødet, som biskoppen ikke selv leder. I øvrigt finder bestemmelsen i § 42 i lov om menighedsråd tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside