Lov om anmeldelse til Erhvervsstyrelsen § 3

Denne konsoliderede version af lov om anmeldelse til Erhvervsstyrelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos erhvervsstyrelsen

Lov nr. 571 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 14. oktober 2013

§ 3

Registrering skal nægtes, hvis det anmeldte ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 2 Kan en anmeldelse ikke registreres på grund af en fejl eller mangel, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist til berigtigelse. Sker berigtigelse ikke inden den fastsatte frist, nægtes registrering.

Stk. 3 Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om nægtelse af registrering.