Lov om anmeldelse til Erhvervsstyrelsen § 1c

Denne konsoliderede version af lov om anmeldelse til Erhvervsstyrelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos erhvervsstyrelsen

Lov nr. 571 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 14. oktober 2013

§ 1c

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.