Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 458 af 18. maj 2011

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.