Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 459 af 18. maj 2011

§ 1

Transportministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en hovedlandevej nord om Næstved fra Slagelsevej til Køgevej,

  • 2) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 151 (rute 14), Næstved-Ringsted, mellem det sydlige rampekryds ved omfartsvejens tilslutning til Ringstedgade og afslutningen af den nuværende hovedlandevej 151 ved Enggårdsvej til kommunevej og

  • 3) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 614 (rute 54), Næstved-Rønnede, mellem tilslutningen af den nordlige omfartsvej ved Køgevej og den nuværende afslutning af hovedlandevej 614 umiddelbart øst for rundkørslen ved Køgevej/Øverup Allé til kommunevej.

Stk. 2 Strækninger, der skal henholdsvis anlægges og nedklassificeres, fremgår af lovens bilag 1.