14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om anlæg af motorvej syd om regstrup § 3:

Til § 3
Det foreslås i stk. 1, at der gives hjemmel til, at Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, på privat ejendom (landejendomme mv.) kan få foretaget de nødvendige arkæologiske forundersøgelser på projektstrækningen. Vejdirektoratet kan fx bemyndige et museum, med ansvar for arkæologisk arbejde, til at foretage de arkæologisk...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.