14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15) § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 344 af 06. maj 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Efter anmodning fra Silkeborg Kommune kan transportministeren efter den 1. januar 2021 yde Silkeborg Kommune et tilskud på 130 mio. kr. (2007-priser) til opførelse af en ny bro over Gudenåen for lokal trafik på Østre Ringvej som erstatning for den nuværende ringvejsbro.

•••

Stk. 2 Tilskuddet efter stk. 1 prisreguleres i givet fald, så det svarer til det vejindeks, som vil være gældende på udbetalingstidspunktet.

•••
profile photo
Profilside