Lov om anlæg af Holstebromotorvejen § 1

Denne konsoliderede version af lov om anlæg af Holstebromotorvejen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1608 af 26. december 2013

§ 1

Transportministeren bemyndiges til at anlægge en motorvej på strækningen fra Snejbjerg, sydvest for Herning, til Holstebro Nord og at anlægge en tosporet landevej i forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro fra Mozartvej til Vilhelmsborgvej, som klassificeres til kommunevej. Endvidere nedklassificeres den nuværende hovedlandevej 422 på strækningen fra Løven Å syd for Aulum til Ringvejen i Holstebro til kommunevej, når motorvejen er anlagt.

Stk. 2 Strækningerne, der henholdsvis anlægges og nedklassificeres, fremgår af lovens bilag 1.