14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1506 af 27. December 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Transportministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en hovedlandevej som motorvej mellem Motorring 4 syd for Ballerup i forlængelse af den eksiste­rende Frederikssundmotorvej til J. F. Willumsensvej (rute 53) øst for Frederikssund med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

  • 2) at anlægge en hovedlandevej, Tværvej, som motortrafikvej mellem Kildedalsvej ved Kildedal Station og den i nr. 1 nævnte motorvej ved Ledøje,

  • 3) at opklassificere kommunevejen Kildedalsvej til hovedlandevej mellem den nuværende hovedlandevej 522, Frederikssundsvej, og Tværvej og

  • 4) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 522, Frederikssundsvej, til kommunevej mellem Ring 4 i Ballerup og Udlejrevej i Ølstykke.

•••
profile photo
Profilside