Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Lov nr. 521 af 07. juni 2006

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.