Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum § 6

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 381 af 26. april 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 26. april 2017

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.