14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om anlæg af et nyt statens naturhistoriske museum § 3:

Til § 3
I stk. 1 foreslås det, at kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelse vedrørende anlægsprojektet nævnt i § 1, som træffes efter byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse samt regler udstedt i medfør af disse love, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.Med ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.