14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 318 af 26. april 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Fravigelser af anden lovgivning
Gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1 kræver ikke dispensation eller tilladelse efter § 50 og § 65, stk. 1-3, i lov om naturbeskyttelse.

•••

Stk. 2 Reglerne om kommune- og lokalplaner i lov om planlægning, kapitel 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer samt kapitel 8 og 8 a i museumsloven finder ikke anvendelse ved gennemførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1.

•••
profile photo
Profilside