14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om anlæg af en ny storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende storstrømsbro § 11:

Til § 11
Med forslaget til stk. 1 fastslås det, at transportministeren bemyndiges til at fastsætte regler om kompensation til beboere og sommerhusejere for gener og ulemper forbundet med gennemførelsen af anlægsprojektet, hvis transportministeren beslutter at regulere gener eller forurening ved udstedelse af regler i medfør af lovforslagets § 10. Transportm...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.