14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 737 af 01. juni 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Transportministeren kan fastsætte regler om forurening og gener fra anlægsprojektet. Transportministeren kan herunder fastsætte regler om egenkontrol og om tilsyn og håndhævelse, herunder at afgørelser om tilsyn og håndhævelse af regler fastsat efter denne bestemmelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 2 Lov om miljøbeskyttelse og regler udstedt og afgørelser truffet i medfør heraf finder ikke anvendelse på forurening og gener fra de dele af anlægsprojektet, der omfattes af regler udstedt efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside