14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 737 af 01. June 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Transportministeren bemyndiges til at

  • 1) anlægge en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro forsynet med en dobbeltrettet fælles cykel- og gangsti over Storstrømmen mellem Falster og Masnedø samt tilhørende landanlæg,

  • 2) gennemføre eller få gennemført relaterede projekter til de i nr. 1 nævnte anlægsprojekter, herunder anlæg af en ny sejlrende til Orehoved Havn og omlægning af søkabler og kabler mellem og på Falster, Masnedø og Sjælland efter aftale med ledningsejerne,

  • 3) nedrive den eksisterende Storstrømsbro mellem Falster og Masnedø, når den nye Storstrømsbro er anlagt og taget i brug, og

  • 4) foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af de i nr. 1-3 nævnte projekter.

•••

Stk. 2 Kort over linjeføringen af den nye Storstrømsbro inklusive landanlæg og den eksisterende Storstrømsbro, jf. stk. 1, fremgår af lovens bilag 1.

•••
profile photo
Profilside