14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af en ny jernbane over Vestfyn § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1424 af 17. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Transportministeren fører tilsyn med, at anlægsmyndighederne overholder bestemmelserne i denne lov, herunder afgørelser truffet efter § 6, stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Transportministeren kan bemyndige en myndighed under ministeriet eller en anden statslig myndighed til at udøve tilsynet efter stk. 1. Transportministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en institution eller en anden myndighed, som ministeren har henlagt tilsynsbeføjelsen til, ikke skal kunne indbringes for ministeren eller påklages til anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside