14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om anlæg af en nordhavnstunnel og bygger på lov nr. 1552 af 27. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Kommunalbestyrelsens, regionens eller en statslig myndigheds afgørelse om udførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1, som træffes efter byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om råstoffer eller lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer eller regler udstedt i medfør af disse love, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 2 De kommunale tilsynsmyndigheder fører ikke tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørelser omfattet af stk. 1.

•••
profile photo
Profilside