14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om anlæg af en nordhavnstunnel og bygger på lov nr. 1552 af 27. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Tvister om erstatning for ledningsarbejder omfattet af § 8 og tvister om erstatning som følge af en afgørelse truffet i medfør af § 9 afgøres af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

•••

Stk. 2 Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 103 i lov om offentlige veje m.v. tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside