14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel § 1

Uddrag fra kommentarerne til lov om anlæg af en nordhavnstunnel § 1:

Til § 1
Det foreslås i stk. 1 at bemyndige transportministeren til at anlægge en tunnel (”Nordhavnstunnel”) fra Nordhavnsvej/Strandvænget til Kattegatvejs forlængelse i Nordhavn i København med tilslutning til vejnettet i Nordhavn og forberedt til videreførelse til en ny ringvej (”Østlig Ringvej”).Nordhavnstunnel vil bestå af en ca. 1,4 km lang vejtunnel m...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.