14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om anlæg af en jernbanestrækning københavn-ringsted over køge § 2:

Til § 2
Den nye jernbane vil påvirke tre områder, der er omfattet af fredningsbestemmelser i henhold til naturbeskyttelsesloven. Der er i 2006 rejst en fredningssag for Vigerslevparken. Fredningen er en del af en samlet fredningsplan, som bl.a. har til formål at genetablere Harrestrup Å’s løb. I forslaget til fredning indgår, at der kan etableres en jernba...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.