Forarbejder til Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger § 7