Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 269 af 19. marts 2013

§ 1

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger er klageinstans for administrative afgørelser inden for statens uddannelsesstøtteordninger, i det omfang det er fastsat ved lov.

Stk. 2 Ankenævnet er uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.