Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af kendelser vedrørende visse internationale investeringstvister § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af kendelser vedrørende visse internationale investeringstvister m. v.

Lov nr. 466 af 15. december 1967

§ 1

Kendelser afsagt af en voldgiftsret i henhold til konventionen af 18. marts 1965 om bilæggelse af investeringstvister mellem stater og andre landes statsborgere har bindende virkning her i riget. Det samme gælder de i konventionens art. 53 nævnte afgørelser vedrørende fortolkning, revision eller ophævelse af tidligere afsagte kendelser.