Bøger, som nævner Lov om afgrænsning af søterritoriet § 2

Søloven (5. udg.)
Forfattere: Peter Appel, Jesper Martens, Jens V. Mathiasen og Jacob Skude Rasmussen
Udgivelsesdato: 05. maj 2020
DJØF Forlag

Til stk. 1. Geografisk anvendelsesområde

- Side 329 -

Danmark søterritorium ligger ud til 12 sømil fra kysten, jf. § 2, stk. 1, i lov om afgrænsning af søterritoriet, mens den eksklusive økonomiske zone ligger ud til 200 sømil fra lov om eksklusive økonomiske zoner. Se nærmere om konventionsområde i § 165, stk. 9.

Læs på Jurabibliotek