14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opløsningsmiddelafgiftsloven § 22

Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opløsningsmiddelafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 786 af 24. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Andre bestemmelser
Virksomheder, der fra et andet EU-land sælger eller formidler salg af varer ved fjernsalg her til landet, hvoraf virksomheden er betalingspligtig for dansk moms, og hvor der af varen skal betales afgift eller dækningsafgift efter denne lov, skal anmeldes til registrering efter denne lov hos told- og skatteforvaltningen for betaling af afgiften. Dog finder § 2, stk. 3, også anvendelse for virksomheder omfattet af 1. pkt. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige vægt som den mængde varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg. For dækningsafgiftspligtige varer finder § 18, stk. 4 og 5, tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside