14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opløsningsmiddelafgiftsloven § 14

Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opløsningsmiddelafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 786 af 24. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage virksomhedens registrering som oplagshaver, indtil der er stillet sikkerhed.

•••
profile photo
Profilside